Privacy Policy


Deze website is een uitgave van Zynder, onderdeel van Oquo B.V. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Oquo B.V. kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Oquo B.V. streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Oquo B.V. zich het recht voor de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Oquo B.V. wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Vragen?!
Als u vragen heeft over deze privacy statement of over de interactie met onze website kunt u hierover contact met ons opnemen! Maar kijk eerst eens op de veel gestelde vragen pagina!

Rechten
De website en inhoud daarvan alsook de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door eigendoms-, auteurs- en databankrechten alsook copyright. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij Oquo B.V. en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Zonder schriftelijke toestemming van Oquo B.V. is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen. De afbeeldingen gebruikt in deze website zijn met toestemming van desbetreffende (merk)eigenaren gebruikt en worden puur ter illustratie gebruikt, deze producten zijn niet als zodanig bij Oquo B.V. te koop.


Statistieken
Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden, dit kan middels zogenaamde cookies gaan. Informatie zoals bezoekaantallen, bezoekfrequentie en bijvoorbeeld geografische locatie van de bezoekers worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor het team van Oquo B.V..

Formulieren
Via de formulieren op onze site kunnen en/of dienen gebruikers informatie te verstrekken zoals naam, adres, voorkeuren en e-mailadres. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan en deze worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van het Nederlands Recht. Alle binnenkomende informatie wordt opgeslagen in onze eigen database en is alleen toegankelijk voor medewerkers van Oquo B.V. en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen.

Links
Deze site kan links naar andere websites bevatten. Oquo B.V. is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites. Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de en en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen. De websites van Oquo B.V. kunnen ook gelinkt worden door websites van derden. Oquo B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites noch voor de aard van de link en kan daar ook niet op aangesproken worden.


Direct naar het product

veiligheidsvestje Veiligheidsvestjes

Zyndertex Promo Safety veiligheidsvest
Zyndertex Safety veiligheidsvest


 

123TATOEAGES.NL
Zo simpel is het! Zinderend mooie tijdelijke tatoeages voor uw merk! Laat het plakken! klik hier
PROMOTIE PRODUCTEN
Bent u toch op zoek naar een ander zinderend mooi promotioneel product in plaats van tatoeages?! Neem dan vandaag nog contact met ons op! Wij zijn Zynder! klik hier
123MUNTEN.NL
Zo simpel is het! Zinderend mooie winkelwagen munten of locker munten voor uw merk! klik hier